POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prejłowie” w ramach realizacji operacji: ”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Purda – etap II (Prejłowo, Szczęsne)”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 listopada 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prejłowie” w ramach realizacji operacji: ”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Purda – etap II (Prejłowo, Szczęsne)”.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

03 grudnia 2020 11:15

Załączniki:

zp271422020__20201117__ooz__bzp.pdf [270.26 KB]

zp271422020__20201117__siwz.pdf [1.34 MB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_1.docx [64.2 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_2.docx [21.54 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_3.docx [19.19 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_4.docx [21.29 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_5.docx [20.15 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_6.docx [19.51 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_7.docx [20.53 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_8.docx [20.77 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_9.7z [18.96 MB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_10.docx [18.31 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_11.docx [21.99 KB]

zp271422020__20201117__zalacznik_nr_12.docx [20.41 KB]