POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Purda – etap I (Klebark Mały, Klewki)”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28 października 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Poprawa jakości gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Purda – etap I (Klebark Mały, Klewki)”

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

12 listopada 2020 11:15

Załączniki:

zp271352020__20201028__ooz__bzp.pdf [264.11 KB]

zp271352020__20201028__siwz.pdf [1.28 MB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_1a.docx [61.91 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_1b.docx [60.72 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_2.docx [21.96 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_3.docx [19.45 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_4.docx [21.35 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_5.docx [19.92 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_6.docx [19.42 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_7.docx [19.72 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_8.docx [19.73 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_9__mapa__kwalifikowane.pdf [1.35 MB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_9__projekt_1.pdf [18.97 MB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_9__projekt_2.pdf [7.18 MB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_9__przedmiar__kwalifikowane.pdf [329.54 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_9__przedmiar__niekwalifikowane.pdf [104.08 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_9__swior.pdf [16.8 MB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_10.docx [18.21 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_11.docx [21.89 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_12a.docx [18.87 KB]

zp271352020__20201028__zalacznik_nr_12b.docx [18.26 KB]

zp271352020__20201105__ogloszenie_382pzp.pdf [30.68 KB]

zp271352020__20201105__projekt_przepompownia.pdf [6.17 MB]

zp271352020__20201105__przedmiar_1.pdf [107.18 KB]

zp271352020__20201105__przedmiar_2.pdf [90.5 KB]

zp271352020__20201109__ogloszenie_382pzp.pdf [38.85 KB]

zp271352020__20201112__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [87.18 KB]