POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Purda w 2021 roku”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09 października 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Purda w 2021 roku”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

19 listopada 2020 11:15

Załączniki:

zp271342020__20201009__ogloszenie__dz_u_u_e.pdf [103.08 KB]

zp271342020__20201006__siwz.pdf [1.38 MB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_1__projekt_umowy.docx [85.05 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_2__formularz_ofertowy.docx [23.9 KB]

zp271342020__20201009__zalacznik_nr_3__jedz.pdf [85.98 KB]

zp271342020__20201009__zalacznik_nr_3__jedz.xml [143.52 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_4__grupa_kapitalowa.docx [19.87 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_5__wykaz_wykonywanych_uslug.docx [20.39 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_6__wykaz_pojazdow_specjalistycznych.docx [20.44 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_7__szczegolowy_opz.docx [79.54 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_8__oswiadczenie_rodo.docx [19.16 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_9__zobowiazanie.docx [21.71 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_10__umowa_rodo.docx [23.21 KB]

zp271342020__20201006__zalacznik_nr_11__identyfikator_postepowania_i_klucz_publiczny.docx [23.18 KB]

kluczpub_oferta_postepowanieid_222fd23f4b3c4df486132fabaab43017.asc [700 bajty]