POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Kanalizacja sanitarna Szczęsne – część I” w ramach realizacji operacji: ”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Purda – etap II (Prejłowo, Szczęsne).

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02 października 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Kanalizacja sanitarna Szczęsne – część I” w ramach realizacji operacji: ”Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Purda – etap II (Prejłowo, Szczęsne).

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

19 października 2020 11:15

Załączniki:

zp271332020__20201002__ooz__bzp.pdf [265.08 KB]

zp271332020__20201002__siwz.pdf [1.34 MB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_1a.docx [60.77 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_1b.docx [59.61 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_2.docx [22.11 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_3.docx [19.21 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_4.docx [21.3 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_5.docx [19.88 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_6.docx [19.47 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_7.docx [19.72 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_8.docx [19.8 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_9.7z [31.1 MB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_10.docx [18.21 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_11.docx [21.94 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_12a.docx [18.99 KB]

zp271332020__20201002__zalacznik_nr_12b.docx [18.22 KB]

zp2713320201__20201014__ogloszenie_382pzp.pdf [81.22 KB]

zp271332020__projekt_zasilania_przepompowni.pdf [4.47 MB]

zp271332020__20201019__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [81.43 KB]