POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2020/2021”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 września 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawa opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2020/2021”.

Dostawy

Procedura

Załączniki:

zp271272020__20200917__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [68.42 KB]

zp271272020__20200930__ogloszenie_922pzp.pdf [56.01 KB]