POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda – ETAP I”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09 września 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda – ETAP I”.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

24 września 2020 11:15

Załączniki:

zp271282020__20200909__ooz__bzp.pdf [167.61 KB]

zp271282020__20200909__siwz.pdf [1.22 MB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_1.docx [59.9 KB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_2.docx [21.41 KB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_3.docx [19.34 KB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_4.docx [21.29 KB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_5.docx [19.88 KB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_6.docx [19.71 KB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_7.7z [1.78 MB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_8.docx [18.16 KB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_9.docx [21.85 KB]

zp271282020__20200909__zalacznik_nr_10.docx [18.28 KB]

zp271282020__20200924__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [57.16 KB]

zp271282020__20201012__ogloszenie_922pzp.pdf [61.06 KB]