POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02 września 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Purda, gmina Purda”.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

17 września 2020 11:15

Załączniki:

zp271262020__20200902__ooz__bzp.pdf [177 KB]

zp271262020__20200902__siwz.pdf [1.35 MB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_1.docx [67.18 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_2.docx [21.83 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_3.docx [19.25 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_4.docx [21.14 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_5.docx [19.92 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_6.docx [19.22 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_7.docx [19.89 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_8.docx [20.09 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_9.7z [524.55 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_10.docx [18.11 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_11.docx [21.78 KB]

zp271262020__20200902__zalacznik_nr_12.docx [18.65 KB]

zp271262020__20200915__oozo__bzp.pdf [77.4 KB]

zp271262020__20200915__ogloszenie_384pzp.pdf [125.71 KB]

zp271262020__20200922__oozo__bzp.pdf [76.96 KB]

zp2712620201__20200922__ogloszenie.pdf [369.25 KB]