POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Purda od km 0+000 do km 0+098”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 września 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Purda od km 0+000 do km 0+098”.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

16 września 2020 11:15

Załączniki:

zp271252020__20200901__ooz__bzp.pdf [174.88 KB]

zp271252020__20200901__siwz.pdf [1.28 MB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_1.docx [61.01 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_2.docx [21.49 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_3.docx [19.34 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_4.docx [21.24 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_5.docx [19.82 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_6.docx [19.35 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_7.docx [19.72 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_8.docx [19.63 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_9.7z [8.96 MB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_10.docx [18.11 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_11.docx [21.76 KB]

zp271252020__20200901__zalacznik_nr_12.docx [19 KB]

zp2712520201__20200907__ogloszenie_382pzp.pdf [43.29 KB]

zp271252020__20200910__ogloszenie_384pzp.pdf [206.4 KB]

zp2712520201__20200910__ogloszenie_382pzp.pdf [71.62 KB]

zp271252020__20200910__zalacznik_nr_1_—_modyfikacja.docx [61.13 KB]

zp271252020__20200910__zalacznik_nr_12_—_modyfikacja.docx [18.74 KB]

zp2712520201__20200914__ogloszenie_382pzp.pdf [39.09 KB]

zp271252020__20200916__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [57.76 KB]