POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w budynku użyteczności publicznej nr 15 w Butrynach, gmina Purda”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28 sierpnia 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Remont pomieszczeń ośrodka zdrowia w budynku użyteczności publicznej nr 15 w Butrynach, gmina Purda”.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

14 września 2020 11:15

Załączniki:

zp271242020__20200828__ooz__bzp.pdf [174.77 KB]

zp271242020__20200828__siwz.pdf [1.28 MB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_1.docx [58.71 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_2.docx [21.86 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_3.docx [19.32 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_4.docx [21.19 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_5.docx [19.82 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_6.docx [20.74 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_7.pdf [1.1 MB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_8.docx [18.2 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_9.docx [21.87 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_10.docx [19.39 KB]

zp271242020__20200828__zalacznik_nr_11.docx [20.78 KB]

zp271242020__20200914__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [50.22 KB]