POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda – ETAP I”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 06 sierpnia 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda – ETAP I”.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

21 sierpnia 2020 11:15

Załączniki:

zp271232020__20200806__ooz__bzp.pdf [166.78 KB]

zp271232020__20200806__siwz.pdf [1.26 MB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_1.docx [59.99 KB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_2.docx [21.39 KB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_3.docx [19.29 KB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_4.docx [21.16 KB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_5.docx [19.8 KB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_6.docx [22.48 KB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_7.7z [1.78 MB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_8.docx [18.11 KB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_9.docx [21.88 KB]

zp271232020__20200806__zalacznik_nr_10.docx [18.33 KB]

zp271232020__20200813__oozo__bzp.pdf [80.64 KB]

zp271232020__20200813__ogloszenie.pdf [137.45 KB]

zp271232020__20200813__zalacznik_nr_1__modyfikacja.docx [73.78 KB]

zp271232020__20200813__zalacznik_nr_10__modyfikacja.docx [18.37 KB]

zp2712320201__20200824__ogloszenie.pdf [47.79 KB]

zp271232020__20200907__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [63.53 KB]

zp2712320201__20200908__ogloszenie_922pzp.pdf [66.74 KB]