Powtórzenie podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego – Ogłoszenie nr 545240-N-2020 z dnia 01 czerwca 2020 r.”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 27 lipca 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Powtórzenie podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego – Ogłoszenie nr 545240-N-2020 z dnia 01 czerwca 2020 r.”.

Roboty budowlane

Procedura

Zamówienie z wolnej ręki

Załączniki:

zp271222020__20200727__oozzu__bzp.pdf [123.89 KB]

zp271222020__20200806__ogloszenie.pdf [104.12 KB]

zp271222020__20200826__oouz__bzp.pdf [101.21 KB]