POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Purda do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24 lipca 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Purda do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna.

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

03 sierpnia 2020 11:15

Załączniki:

zp271212020__20200724__ooz__bzp.pdf [172.1 KB]

zp271212020__20200724__siwz.pdf [1.65 MB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_1.doc [274 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_2.doc [259 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_3.doc [261.5 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_4.doc [259.5 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_5.doc [270 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_6.doc [303.5 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_7.docx [23.83 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_8.docx [19.18 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_9.docx [18.12 KB]

zp271212020__20200724__zalacznik_nr_10.docx [21.88 KB]

zp271212020__20200803__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [58.88 KB]

zp271212020__20200805__ogloszenie_922pzp.pdf [85.47 KB]