POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Demontaż istniejącej stolarki okiennej skrzydeł okiennych i zamontowanie nowej w miejsce zdemontowanej wraz z obróbką glifów i osadzenia oraz montaż nawiewników w oknach drewnianych w budynku użyteczności publicznej Purda 12A.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 02 lipca 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Demontaż istniejącej stolarki okiennej skrzydeł okiennych i zamontowanie nowej w miejsce zdemontowanej wraz z obróbką glifów i osadzenia oraz montaż nawiewników w oknach drewnianych w budynku użyteczności publicznej Purda 12A.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

17 lipca 2020 11:15

Załączniki:

zp271202020__20200702__ooz__bzp.pdf [170.52 KB]

zp271202020__20200702__siwz.pdf [1.39 MB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_1.docx [126.87 KB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_2.docx [87.55 KB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_3.docx [85.6 KB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_4.docx [87.58 KB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_5.docx [86.02 KB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_6.docx [85.73 KB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_7.docx [84.6 KB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_8.docx [88.29 KB]

zp271202020__20200702__zalacznik_nr_9.docx [83.91 KB]

zp271202020__20200717__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [54.31 KB]

zp271202020__20200730__ogloszenie_922pzp.pdf [140.34 KB]