POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Demontaż istniejącej stolarki okiennej skrzydeł okiennych i zamontowanie nowej w miejsce zdemontowanej wraz z obróbką glifów i osadzenia oraz montaż nawiewników w oknach drewnianych w budynku użyteczności publicznej Purda 12A.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16 czerwca 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Demontaż istniejącej stolarki okiennej skrzydeł okiennych i zamontowanie nowej w miejsce zdemontowanej wraz z obróbką glifów i osadzenia oraz montaż nawiewników w oknach drewnianych w budynku użyteczności publicznej Purda 12A.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

01 lipca 2020 11:15

Załączniki:

zp271192020__20200616__ooz__bzp.pdf [170.99 KB]

zp271192020__20200616__siwz.pdf [1.38 MB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_1.docx [126.6 KB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_2.docx [87.53 KB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_3.docx [85.65 KB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_4.docx [87.57 KB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_5.docx [86.02 KB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_6.docx [85.76 KB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_7.docx [84.58 KB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_8.docx [88.23 KB]

zp271192020__20200616__zalacznik_nr_9.docx [83.85 KB]

zp271192020__20200701__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [50.76 KB]

zp2711920201__20200701__ogloszenie.pdf [53.37 KB]