Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2020 roku”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05 czerwca 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2020 roku”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

03 lipca 2020 11:15

Załączniki:

zp271142020__20200605__ooz__bzp.pdf [177.16 KB]

zp271142020__20200605__siwz.pdf [1.63 MB]

zp271142020__20200605__zalacznik_nr_1__wzor_oferta.docx [25.26 KB]

zp271142020__20200605__zalacznik_nr_2.docx [18.86 KB]

zp271142020__20200605__zalacznik_nr_3.docx [21.34 KB]

zp271142020__20200605__wzor_nr_4__grupa_kapitalowa.docx [20.05 KB]

zp271142020__20200605__zalacznik_nr_5__dokumentacja.7z [6.9 MB]

zp271142020__20200605__wzor_nr_6__zobowiazanie.docx [17.9 KB]

zp271142020__20200617__oozo__bzp.pdf [104.04 KB]

zp2711420201__20200617__ogloszenie.pdf [284.25 KB]

zp2711420203__20200617__ogloszenie.pdf [79.21 KB]

zp271142020__20200622__oozo__bzp.pdf [116.55 KB]

zp2711420201__20200622__ogloszenie.pdf [160.42 KB]

zp271142020__20200703__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [51.61 KB]

zp271142020__20200715__ogloszenie.pdf [56.31 KB]