POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Przebudowa drogi gminnej nr 165031N w miejscowości Purda od km 0+000 do km 0+498”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 czerwca 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

„Przebudowa drogi gminnej nr 165031N w miejscowości Purda
od km 0+000 do km 0+498”.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

16 czerwca 2020 11:15

Załączniki:

zp271132020__20200601__ooz__bzp.pdf [173.28 KB]

zp271132020__20200601__siwz.pdf [1.26 MB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_1.docx [60.81 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_2.docx [21.43 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_3.docx [18.62 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_4.docx [21.16 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_5.docx [19.04 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_6.docx [19.33 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_7.docx [19.59 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_8.docx [19.63 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_9.7z [18.29 MB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_10.docx [18.08 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_11.docx [21.16 KB]

zp271132020__20200601__zalacznik_nr_12.docx [18.56 KB]

zp2711320201__20200609__ogloszenie.pdf [203.55 KB]

zp2711320205__20200609__ogloszenie__sprostowanie.pdf [156.85 KB]

zp2711320201__20200610__ogloszenie.pdf [68.2 KB]

zp271132020__20200616__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [61.17 KB]

zp271132020__20200629__ogloszenie.pdf [85.4 KB]