POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Demontaż istniejącej stolarki okiennej skrzydeł okiennych i zamontowanie nowej w miejsce zdemontowanej wraz z obróbką glifów i osadzenia oraz montaż nawiewników w oknach drewnianych w budynku użyteczności publicznej Purda 12A.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08 maja 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Demontaż istniejącej stolarki okiennej skrzydeł okiennych i zamontowanie nowej w miejsce zdemontowanej wraz z obróbką glifów i osadzenia oraz montaż nawiewników w oknach drewnianych
w budynku użyteczności publicznej Purda 12A.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

25 maja 2020 11:15

Załączniki:

zp271162020__20200508__ooz__bzp.pdf [170.38 KB]

zp271162020__20200508__siwz.pdf [1.39 MB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_1.docx [123.7 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_2.docx [87.12 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_3.docx [85.06 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_4.docx [86.46 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_5.docx [85.51 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_6.docx [84.88 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_7.docx [117.99 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_8.docx [84.14 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_9.docx [87.58 KB]

zp271162020__20200508__zalacznik_nr_10.docx [83.83 KB]

zp2711620201__20200518__ogloszenie_382pzp.pdf [45.14 KB]

zp271162020__20200525__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [54.56 KB]

zp271162020__20200615__ogloszenie_922pzp.pdf [53.77 KB]