POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Purda: „Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo - Purdka, gm. Purda” „Przebudowa drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne, gm. Purda” „Przebudowa drogi gminnej nr 165004N Silice – droga krajowa nr 53, gm. Purda”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 lutego 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Purda:

„Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo - Purdka, gm. Purda”

„Przebudowa drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne, gm. Purda”

„Przebudowa drogi gminnej nr 165004N Silice – droga krajowa nr 53, gm. Purda”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

19 lutego 2020 11:15

Załączniki:

zp27172020__20200211__ooz__bzp.pdf [178.01 KB]

zp27172020__20200211__siwz.pdf [1.33 MB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_1.docx [53.25 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_2.docx [21.56 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_3.docx [18.29 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_4.docx [19.72 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_5.docx [18.86 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_6.docx [18.4 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_7.docx [18.67 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_8.docx [18.97 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_9.7z [7.51 MB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_10.docx [17.48 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_11.docx [20.91 KB]

zp27172020__20200211__zalacznik_nr_12.docx [22.03 KB]

zp271720201__20200212__ogloszenie.pdf [41.48 KB]

zp271720201__20200218__ogloszenie_382pzp.pdf [46.5 KB]

zp27172020__20200219__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [56.34 KB]

zp27172020__20200303__ogloszenie_922pzp.pdf [73.47 KB]