Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie przepisów ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04 lutego 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pod nazwą "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie przepisów ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Usługi
poniżej 30 tys. euro

Procedura

Załączniki:

wybor_oferty_urbanista.pdf [56.46 KB]