POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Purda: „Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo - Purdka, gm. Purda” „Przebudowa drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne, gm. Purda” „Przebudowa drogi gminnej nr 165004N Silice – droga krajowa nr 53, gm. Purda”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23 stycznia 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Purda:

„Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo - Purdka, gm. Purda”

„Przebudowa drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne, gm. Purda”

„Przebudowa drogi gminnej nr 165004N Silice – droga krajowa nr 53, gm. Purda”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

05 lutego 2020 11:15

Załączniki:

zp27152020__20200123__ooz__bzp.pdf [177.11 KB]

zp27152020__20200123__siwz.pdf [1.31 MB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_1.docx [51.47 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_2.docx [21.13 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_3.docx [18.19 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_4.docx [19.59 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_5.docx [18.72 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_6.docx [18.37 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_7.docx [18.57 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_8.docx [18.79 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_9.7z [3.89 MB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_10.docx [17.43 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_11.docx [20.79 KB]

zp27152020__20200123__zalacznik_nr_12.docx [21.74 KB]

zp27152020__20200129__oozo__bzp.pdf [90.67 KB]

zp271520201__20200129__ogloszenie.pdf [1.01 MB]

zp27152020__20200129__zalacznik_nr_1_—_modyfikacja.docx [52.29 KB]

zp27152020__20200129__zalacznik_nr_2_—_modyfikacja.docx [21.46 KB]

zp27152020__20200129__zalacznik_nr_9e__mapy_marcinkowopurdka_11000_a1_arkusz1.pdf [252.72 KB]

zp27152020__20200129__zalacznik_nr_9f__mapy_marcinkowopurdka_11000_a1_arkusz2.pdf [158.63 KB]

zp27152020__20200129__zalacznik_nr_9g__mapy_ostrzeszewo_szczesne_arkusz1.pdf [1.74 MB]

zp27152020__20200129__zalacznik_nr_9h__mapy_ostrzeszewo_szczesne_arkusz2.pdf [99.78 KB]

zp27152020__20200129__zalacznik_nr_9i__mapy_silice_11000_a1_arkusz1.pdf [794.22 KB]

zp27152020__20200129__zalacznik_nr_9j__mapy_silice_11000_a1_arkusz2.pdf [738.47 KB]

zp27152020__20200205__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [65.02 KB]

zp27152020__20200210__ogloszenie_922pzp.pdf [63.36 KB]

zp27152020__20200210__oouz__bzp.pdf [116.08 KB]