POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawa w 2020 roku gruzu budowlanego dla Gminy Purda”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21 stycznia 2020

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

„Dostawa w 2020 roku gruzu budowlanego dla Gminy Purda”.

Dostawy

Procedura

Przetarg nieograniczony

29 stycznia 2020 11:15

Załączniki:

zp27132020__20200121__ooz__bzp.pdf [164.09 KB]

zp27132020__20200121__siwz.pdf [978.57 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_1.docx [46.04 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_2.docx [23.46 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_3.docx [19.24 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_4.docx [19.94 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_5.docx [19.65 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_6.docx [19.06 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_7.docx [17.97 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_8.docx [18.19 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_9.docx [20.67 KB]

zp27132020__20200121__zalacznik_nr_10.docx [17.66 KB]

zp27132020__20200127__ogloszenie.pdf [34.04 KB]

zp27132020__20200127__zalacznik_nr_2_—_modyfikacja.docx [23.85 KB]

zp27132020__20200129__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [80 KB]

zp27132020__20200217__ogloszenie_922pzp.pdf [83.67 KB]