POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Purda w 2020 roku”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 grudnia 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

„Usługi odbioru odpadów z terenu Gminy Purda w 2020 roku”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

18 grudnia 2019 11:15

Załączniki:

zp271572019__20191210__ooz__bzp.pdf [222.65 KB]

zp271572019__20191210__siwz.pdf [1 MB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_1.docx [83.96 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_2.docx [21.82 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_3.docx [19.28 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_4.docx [19.93 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_5.docx [19.58 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_6.docx [18.84 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_7.docx [18.91 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_8.docx [59.04 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_9.docx [18.05 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_10.docx [20.57 KB]

zp271572019__20191210__zalacznik_nr_11.docx [21.11 KB]

zp271572019__20191212__oozo__bzp.pdf [120.07 KB]

zp271572019__20191212__ogloszenie.pdf [243.32 KB]

zp271572019__20191212__zalacznik_nr_1__modyfikacja.docx [83.86 KB]

zp271572019__20191212__zalacznik_nr_2__modyfikacja.docx [24.03 KB]

zp271572019__20191218__oozo__bzp.pdf [112.37 KB]

zp2715720191__20191218__ogloszenie.pdf [362.41 KB]

zp271572019__20191218__wykaz_adresowy.pdf [682.11 KB]

zp271572019__20191218__zalacznik_nr_1__modyfikacja.docx [84.36 KB]

zp271572019__20191218__zalacznik_nr_2__modyfikacja.docx [24.38 KB]

zp271572019__20191218__zalacznik_nr_8__modyfikacja.docx [74.8 KB]

zp271572019__20191223__informacja_art86_ust_5_pzp.pdf [18.36 KB]

zp271572019__20200102__ogloszenie_922pzp.pdf [42.1 KB]