POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpie

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21 listopada 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od
kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpie

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

05 grudnia 2019 11:00

Załączniki:

zp271552019__20191121__ooz__bzp.pdf [231.54 KB]

zp271552019__20191121__siwz.pdf [6.29 MB]

zalacznik_nr_6_z_wykazem_mienia_gminy_purda.xlsx [103.92 KB]

zp271552019__20191202__oozo__bzp.pdf [111.3 KB]

zp271552019__20191202__ogloszenie.pdf [941.68 KB]

zp271552019__zalacznik_nr_6_z_wykazem_mienia_gminy_purda__modyfikacja.xlsx [92.8 KB]

zp271552019__zalacznik_nr_7__do_siwz_gmina_purda.xls [45.5 KB]

zp271552019__20191210__informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [170.55 KB]

zp271552019__20191218__ogloszenie.pdf [206.11 KB]