POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno nr 165030N.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno nr 165030N.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

15 listopada 2019 12:15

Załączniki:

zp271532019__20191031__ooz__bzp.pdf [235.08 KB]

zp271532019__20191031__siwz.pdf [1.34 MB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_1.docx [61.69 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_2.docx [20.09 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_3.docx [17.01 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_4.docx [19.82 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_5.docx [18.88 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_6.docx [18.11 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_7.docx [18.7 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_8.docx [19.02 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_9.7z [3.55 MB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_10.docx [17.53 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_11.docx [20.78 KB]

zp271532019__20191031__zalacznik_nr_12.docx [18.18 KB]

zp271532019__20191115__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [45.75 KB]

zp271532019__20191204__ogloszenie.pdf [41.14 KB]