POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Wielki.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Wielki.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

15 listopada 2019 11:15

Załączniki:

zp271522019__20191031__ooz__bzp.pdf [235.47 KB]

zp271522019__20191031__siwz.pdf [1.35 MB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_1.docx [63.08 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_2.docx [20.15 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_3.docx [17.02 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_4.docx [19.83 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_5.docx [18.79 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_6.docx [18.07 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_7.docx [18.66 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_8.docx [18.73 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_9.7z [3.25 MB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_10.docx [17.5 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_11.docx [20.79 KB]

zp271522019__20191031__zalacznik_nr_12.docx [18.12 KB]

zp271522019__20191115__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [43.75 KB]

zp271522019__20191204__ogloszenie_922pzp.pdf [38.58 KB]