POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pajtuny nr 165025N, gmina Purda.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pajtuny nr 165025N, gmina Purda.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

14 listopada 2019 12:15

Załączniki:

zp271512019__20191030__ooz__bzp.pdf [235.27 KB]

zp271512019__20191030__siwz.pdf [1.34 MB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_1.docx [63.81 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_2.docx [20.12 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_3.docx [17 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_4.docx [19.82 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_5.docx [18.75 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_6.docx [18.1 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_7.docx [18.61 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_8.docx [19.01 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_9.7z [1.82 MB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_10.docx [17.56 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_11.docx [20.71 KB]

zp271512019__20191030__zalacznik_nr_12.docx [18.42 KB]

zp271512019__20191114__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [53.95 KB]

zp271512019__20191204__ogloszenie_922pzp.pdf [46.1 KB]