POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej LINOWO - TRĘKUS 165029N

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej LINOWO - TRĘKUS 165029N

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

14 listopada 2019 11:15

Załączniki:

zp271502019__20191030__ooz__bzp.pdf [235.38 KB]

zp271502019__20191030__siwz.pdf [1.34 MB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_1.docx [61.44 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_2.docx [20.08 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_3.docx [16.93 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_4.docx [19.78 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_5.docx [18.65 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_6.docx [18.02 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_7.docx [18.63 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_8.docx [18.91 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_9.7z [3.14 MB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_10.docx [17.43 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_11.docx [20.66 KB]

zp271502019__20191030__zalacznik_nr_12.docx [18.23 KB]

zp271502019__20191114__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [44.48 KB]

zp271502019__20191204__ogloszenie_922pzp.pdf [41.24 KB]