Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A), Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc. B) oraz Budowa tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym - droga jednokierunkowa (odc. A), Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały (odc. B) oraz Budowa tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N.

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

18 października 2019 10:15

Załączniki:

zp271482019__dokumentacja_projektowa_cz1.7z [47.18 MB]

zp271482019__dokumentacja_projektowa_cz2.7z [47.58 MB]

zp271482019__dokumentacja_projektowa_cz3.7z [52.98 MB]

zp271482019__20191010__ooz_bzp.pdf [229.61 KB]

zp271482019__20191010__siwz.pdf [1.31 MB]

zp271482019__20191010__zalaczniki_nr_19.docx [61.2 KB]

zp271482019__20191010__zalacznik_nr_10__wykaz_wykonywanych_uslug.docx [17.81 KB]

zp271482019__20191016__oozo__bzp.pdf [141.39 KB]

zp271482019__20191016__ogloszenie.pdf [628.36 KB]

zp271482019__20191016__wzor_umowy.docx [35.35 KB]

zp271482019__20191016__zalaczniki_nr_19.docx [62.36 KB]

zp271482019__20191016__zalacznik_nr_10__wykaz_wykonywanych_uslug.docx [17.75 KB]

zp271482019__20191022__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [50.02 KB]

zp271482019__20191107__ogloszenie.pdf [58.76 KB]