POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

25 października 2019 12:15

Załączniki:

zp271462019__20191010__ooz_bzp.pdf [234.59 KB]

zp271462019__20191010__siwz.pdf [1.32 MB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_1.docx [61.75 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_2.docx [19.84 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_3.docx [16.96 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_4.docx [19.79 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_5.docx [18.75 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_6.docx [18.01 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_7.docx [18.67 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_8.docx [19 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_9.7z [1.24 MB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_10.docx [17.41 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_11.docx [20.63 KB]

zp271462019__20191010__zalacznik_nr_12.docx [17.89 KB]

zp271462019__20191018__ogloszenie.pdf [61.06 KB]

zp271462019__20191025__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [43.31 KB]

zp271462019__20191203__ogloszenie_922pzp.pdf [48.05 KB]