POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Wielki

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Wielki

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

25 października 2019 11:15

Załączniki:

zp271452019__20191010__ooz_bzp.pdf [235.84 KB]

zp271452019__20191010__siwz.pdf [1.33 MB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_1.docx [63.35 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_2.docx [19.88 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_3.docx [16.96 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_4.docx [19.64 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_5.docx [18.75 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_6.docx [18.01 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_7.docx [18.61 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_8.docx [18.98 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_9.7z [3.25 MB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_10.docx [17.48 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_11.docx [20.63 KB]

zp271452019__20191010__zalacznik_nr_12.docx [18.22 KB]

zp271452019__20191018__ogloszenie.pdf [62.51 KB]

zp271452019__20191025__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [38.58 KB]