POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

25 października 2019 10:15

Załączniki:

zp271412019__20191010__ooz_bzp.pdf [239.58 KB]

zp271412019__20191010__siwz.pdf [1.42 MB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_1.docx [66.31 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_2.docx [19.83 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_3.docx [16.95 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_4.docx [19.76 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_5.docx [18.7 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_6.docx [17.97 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_7.docx [18.62 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_8.docx [18.68 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_9.7z [4.46 MB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_10.docx [17.43 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_11.docx [20.6 KB]

zp271412019__20191010__zalacznik_nr_12.docx [19.83 KB]

zp271412019__20191018__ogloszenie.pdf [61.17 KB]

zp271412019__20191025__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [46.56 KB]

zp271412019__20191203__ogloszenie_922pzp.pdf [47.96 KB]