POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrandy.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrandy.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

24 października 2019 12:15

Załączniki:

zp271442019__20191009__ooz_bzp.pdf [236.31 KB]

zp271442019__20191009__siwz.pdf [1.41 MB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_1.docx [65.16 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_2.docx [19.88 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_3.docx [16.97 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_4.docx [19.67 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_5.docx [18.7 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_6.docx [17.99 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_7.docx [18.59 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_8.docx [18.97 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_9.7z [1.97 MB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_10.docx [17.45 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_11.docx [20.61 KB]

zp271442019__20191009__zalacznik_nr_12.docx [19.84 KB]

zp271442019__20191015__ogloszenie.pdf [364.64 KB]

zp271442019__20191015__zalacznik_nr_1_—_modyfikacja.docx [65.21 KB]

zp271442019__20191015__zalacznik_nr_12_—_modyfikacja.docx [19.89 KB]

zp271442019__20191018__ogloszenie.pdf [60.34 KB]

zp271442019__20191024__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [51.23 KB]

zp271442019__20191203__ogloszenie_922pzp.pdf [52.76 KB]