POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w Patrykach

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w Patrykach

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

24 października 2019 11:15

Załączniki:

zp271432019__20191009__ooz_bzp.pdf [235.78 KB]

zp271432019__20191009__siwz.pdf [1.4 MB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_1.docx [65.88 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_2.docx [19.79 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_3.docx [16.95 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_4.docx [19.66 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_5.docx [18.71 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_6.docx [17.97 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_7.docx [18.57 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_8.docx [18.93 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_9.7z [3.14 MB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_10.docx [17.43 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_11.docx [20.59 KB]

zp271432019__20191009__zalacznik_nr_12.docx [19.75 KB]

zp271432019__20191015__ogloszenie.pdf [354.49 KB]

zp271432019__20191015__zalacznik_nr_1_—_modyfikacja.docx [65.3 KB]

zp271432019__20191015__zalacznik_nr_12_—_modyfikacja.docx [19.79 KB]

zp271432019__20191018__ogloszenie.pdf [62.86 KB]

zp271432019__20191024__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [46.1 KB]

zp271432019__20191203__ogloszenie_922pzp.pdf [51.94 KB]