POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno nr 165030N.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej Trękusek – Kaborno nr 165030N.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

23 października 2019 12:15

Załączniki:

zp271472019__20191008__ooz_bzp.pdf [83.91 KB]

zp271472019__20191008__siwz.pdf [1.34 MB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_1.docx [61.18 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_2.docx [19.85 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_3.docx [16.94 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_4.docx [19.63 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_5.docx [18.75 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_6.docx [18.04 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_7.docx [18.65 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_8.docx [18.76 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_9.7z [3.55 MB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_10.docx [17.48 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_11.docx [20.66 KB]

zp271472019__20191008__zalacznik_nr_12.docx [18.21 KB]

zp271472019__20191015__ogloszenie.pdf [189.19 KB]

zp271472019__20191015__zalacznik_nr_1_—_modyfikacja.docx [61.23 KB]

zp271472019__20191015__zalacznik_nr_12_—_modyfikacja.docx [18.21 KB]

zp271472019__20191018__ogloszenie.pdf [60.99 KB]

zp271472019__20191023__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [40.78 KB]