POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej LINOWO - TRĘKUS 165029N.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej LINOWO - TRĘKUS 165029N.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

23 października 2019 11:15

Załączniki:

zp271402019__20191008__ooz_bzp.pdf [84.22 KB]

zp271402019__20191008__siwz.pdf [1.35 MB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_1.docx [61.6 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_2.docx [19.77 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_3.docx [16.93 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_4.docx [19.77 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_5.docx [18.72 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_6.docx [17.97 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_7.docx [18.58 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_8.docx [18.91 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_9.7z [3.14 MB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_10.docx [17.38 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_11.docx [20.58 KB]

zp271402019__20191008__zalacznik_nr_12.docx [17.13 KB]

zp271402019__20191015__ogloszenie.pdf [181.77 KB]

zp271402019__20191015__zalacznik_nr_1_—_modyfikacja.docx [61.63 KB]

zp271402019__20191015__zalacznik_nr_12_—_modyfikacja.docx [17.18 KB]

zp271402019__20191018__ogloszenie.pdf [60.5 KB]

zp271402019__20191023__informacja_art65_ust5_ustawy_pzp.pdf [42.06 KB]