POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

23 października 2019 10:15

Załączniki:

zp271392019__20191008__ooz_bzp.pdf [84.17 KB]

zp271392019__20191008__siwz.pdf [1.35 MB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_1.docx [61.54 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_2.docx [19.81 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_3.docx [16.95 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_4.docx [19.73 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_5.docx [18.69 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_6.docx [17.93 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_7.docx [18.53 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_8.docx [18.84 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_9.7z [3.1 MB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_10.docx [17.35 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_11.docx [20.54 KB]

zp271392019__20191008__zalacznik_nr_12.docx [17.6 KB]

zp271392019__20191015__ogloszenie.pdf [187.25 KB]

zp271392019__20191015__zalacznik_nr_1_—_modyfikacja.docx [61.58 KB]

zp271392019__20191015__zalacznik_nr_12_—_modyfikacja.docx [17.63 KB]

zp271392019__20191018__ogloszenie.pdf [61.7 KB]

zp271392019__20191023__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [43.73 KB]

zp271392019__20191203__ogloszenie_922pzp.pdf [45.75 KB]