POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo, gmina Purda.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo, gmina Purda.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

22 października 2019 10:15

Załączniki:

zp271372019__20191007__ooz_bzp.pdf [79.08 KB]

zp271372019__20191007__siwz.pdf [1.22 MB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_1.docx [55.55 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_2.docx [19.96 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_3.docx [16.93 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_4.docx [19.54 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_5.docx [18.69 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_6.docx [17.97 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_7.docx [18.38 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_8.docx [18.56 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_9.7z [10.37 MB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_10.docx [17.35 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_11.docx [20.6 KB]

zp271372019__20191007__zalacznik_nr_12.docx [16.62 KB]

zp271372019___20191015__ogloszenie.pdf [161.99 KB]

zp271372019__20191015__zalacznik_nr_1_—_modyfikacja.docx [55.63 KB]

zp271372019__20191015__zalacznik_nr_12_—_modyfikacja.docx [16.66 KB]

zp2713720193__20191021__ogloszenie.pdf [102.26 KB]

zp271372019__20191021__projekt_stalej_organizacji_ruchu.pdf [1.49 MB]

zp2713720191__przedmiar.docx [23.48 KB]

zp271372019__20191025__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [53.64 KB]

zp271372019__20191203__ogloszenie_922pzp.pdf [58.69 KB]

Ogłoszenia powiązane: