POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: Budowa czterech otwartych stref aktywności w Gminie Purda: Zadanie nr 1 – Otwarta strefa aktywności w Trękusie Zadanie nr 2 – Otwarta strefa aktywności w Giławach Zadanie nr 3 – Otwarta strefa aktywności w Kabornie Zadanie nr 4 – Otwarta strefa aktywności w Chaberkowie.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 października 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:
Budowa czterech otwartych stref aktywności w Gminie Purda:
Zadanie nr 1 – Otwarta strefa aktywności w Trękusie
Zadanie nr 2 – Otwarta strefa aktywności w Giławach
Zadanie nr 3 – Otwarta strefa aktywności w Kabornie
Zadanie nr 4 – Otwarta strefa aktywności w Chaberkowie.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

16 października 2019 10:15

Załączniki:

zp271382019__20191001__ogloszenie_bzp.pdf [240.05 KB]

zp271382019__20191001__siwz.pdf [1.3 MB]

zp271382019__20191001__zalaczniki_nr_1a6d_oraz_8_i_9.7z [261.88 KB]

zp271382019__20191001__zalacznik_nr_7.7z [10.41 MB]

zp271382019__20191010__ogloszenie.pdf [45.26 KB]

zp271382019__20191016__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [110.34 KB]

zp271382019__20191029__ogloszenie.pdf [131.34 KB]