POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2019/2020”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18 września 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2019/2020”.

Dostawy

Procedura

Przetarg nieograniczony

26 września 2019 10:15

Załączniki:

zp271342019__20190918__ooz_bzp.pdf [219.58 KB]

zp271342019__20190918__siwz.pdf [960.02 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_1.docx [46.64 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_2.docx [23.95 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_3.docx [19.15 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_4.docx [20.39 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_5.docx [19.74 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_6.docx [19.22 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_7.docx [17.75 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_8.docx [18.47 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_9.docx [20.85 KB]

zp271342019__20190918__zalacznik_nr_10.docx [17.66 KB]

zp271342019__20190926__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [50.48 KB]

zp271342019__20191008__ogloszenie.pdf [64.3 KB]