POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: Otwarta strefa aktywności w Trękusie

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 września 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:
Otwarta strefa aktywności w Trękusie

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

26 września 2019 10:15

Załączniki:

zp271332019__20190911__ooz_bzp.pdf [228.95 KB]

zp271332019__20190911__siwz.pdf [1.28 MB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_1.docx [67.3 KB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_2.docx [21.91 KB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_3.docx [18.29 KB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_4.docx [21.71 KB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_5.docx [20.92 KB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_6.docx [20.5 KB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_7.rar [6.73 MB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_8.docx [19.12 KB]

zp271332019__20190911__zalacznik_nr_9.docx [22.69 KB]

zp271332019__20190926__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [41.94 KB]

zp271332019__20190927__ogloszenie.pdf [51.3 KB]