POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „Dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2019/2020”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 września 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.
„Dostawy opału do budynków administrowanych przez Urząd Gminy w Purdzie w sezonie grzewczym 2019/2020”.

Dostawy

Procedura

Przetarg nieograniczony

18 września 2019 10:15

Załączniki:

zp271312019__20190910__ooz_bzp.pdf [219.58 KB]

zp271312019__20190910__siwz.pdf [961.34 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_1.docx [46.21 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_2.docx [23.79 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_3.docx [19.1 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_4.docx [20.03 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_5.docx [19.66 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_6.docx [19.13 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_7.docx [17.69 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_8.docx [18.17 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_9.docx [20.66 KB]

zp271312019__20190910__zalacznik_nr_10.docx [17.37 KB]

zp271312019__20190917__oozo_bzp.pdf [122.21 KB]

zp271312019__20190917__ogloszenie.pdf [191.12 KB]

zp2713120191__20190917__ogloszenie.pdf [52.48 KB]

zp271312019__20190917__oouz_bzp.pdf [156.05 KB]

Ogłoszenia powiązane: