Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03 września 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Załączniki:

zp271242019__20190830__ogloszenie.pdf [742.12 KB]

zp271242019__ogloszenie1.pdf [73.86 KB]

zp271242019__ogloszenie2.pdf [71.33 KB]

zp271242019__dodatkowe_zalaczniki.7z [1.16 MB]

zp271242019__20190904__ogloszenie__sprostowanie.pdf [70.3 KB]

zp271242019__opinia_rio.pdf [100.69 KB]

zp271242019__20191114__ogloszenie.pdf [59.87 KB]

Ogłoszenia powiązane: