POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: Utworzenie Klubu „Senior+" w Nowej Kaletce.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 sierpnia 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: Utworzenie Klubu „Senior+" w Nowej Kaletce.

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

10 września 2019 10:15

Załączniki:

zp271272019__20190826__ogloszenie_bzp.pdf [230.43 KB]

zp271272019__20190826__siwz.pdf [1.23 MB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_1.docx [55.27 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_2.docx [19.61 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_3.docx [16.87 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_4.docx [19.71 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_5.docx [18.55 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_6.docx [19.3 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_7.docx [18.62 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_8.docx [18.41 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_9.7z [1.12 MB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_10.docx [17.29 KB]

zp271272019__20190826__zalacznik_nr_11.docx [20.54 KB]

zp271272019__20190910__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [45.95 KB]

zp271272019__20190927__ogloszenie.pdf [50.82 KB]