POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: Budowa czterech otwartych stref aktywności w Gminie Purda: Zadanie nr 1 – Otwarta strefa aktywności w Trękusie Zadanie nr 2 – Otwarta strefa aktywności w Giławach Zadanie nr 3 – Otwarta strefa aktywności w Kabornie Zadanie nr 4 – Otwarta strefa aktywności w Chaberkowie

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22 sierpnia 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:
Budowa czterech otwartych stref aktywności w Gminie Purda:
Zadanie nr 1 – Otwarta strefa aktywności w Trękusie
Zadanie nr 2 – Otwarta strefa aktywności w Giławach
Zadanie nr 3 – Otwarta strefa aktywności w Kabornie
Zadanie nr 4 – Otwarta strefa aktywności w Chaberkowie

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

06 września 2019 10:15

Załączniki:

zp271262019__20190822__ooz_bzp.pdf [240.64 KB]

zp271262019__20190822__siwz.pdf [1.33 MB]

zp271262019__20190822__zalaczniki_nr_16d_oraz_8_i_9.7z [257.85 KB]

zp271262019__20190822__zalacznik_nr_7.7z [10.41 MB]

zp271262019__20190902__ogloszenie.pdf [56.72 KB]

zp271262019__20190906__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [78.73 KB]

zp271262019__20190910__ogloszenie.pdf [67.93 KB]

zp271262019__20190930__ogloszenie.pdf [113.03 KB]