Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08 sierpnia 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Purda w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

17 września 2019 10:15

Załączniki:

zp271242019__ooz.pdf [123.3 KB]

zp271242019__20190802__siwz.pdf [2.08 MB]

zp271242019__20190802__zalacznik_nr_1__wzor_oferta.docx [21.13 KB]

zp271242019__zalacznik_nr_2.pdf [81.46 KB]

zp271242019__zalacznik_nr_2.xml [120.03 KB]

zp271242019__20190802__wzor_nr_3__oswiadczenie_wykonawcy.docx [15.67 KB]

zp271242019__20190802__wzor_nr_3a__oswiadczenie_wykonawcy.docx [15.43 KB]

zp271242019__20190802__wzor_nr_3b__grupa_kapitalowa.docx [16 KB]

zp271242019__zalacznik_nr_4__dokumentacja.7z [9.76 MB]

zp271242019__20190802__wzor_nr_5__zobowiazanie.docx [16.8 KB]

zp271242019__20190808__zalacznik_nr_6__identyfikator_klucz_linki.docx [24.87 KB]

zp271242019__20190904__ogloszenie__sprostowanie.pdf [70.3 KB]

zp271242019__opinia_rio.pdf [100.69 KB]

zp271242019__20190910__ogloszenie.pdf [58.77 KB]

zp271242019__20190916__ogloszenie.pdf [77.14 KB]

zp271242019__20190923__ogloszenie.pdf [92.88 KB]

zp271242019__20190924__ogloszenie.pdf [39.8 KB]

zp271242019__20191004__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [52.77 KB]

zp271242019__20191114__ogloszenie.pdf [59.87 KB]

Ogłoszenia powiązane: