Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym- droga jednokierunkowa (odc.A)

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29 lipca 2019

Zamawiający:

Lider Projektu -Powiat Olsztyński, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, Partner Projektu: Gmina Purda
ul. Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, Purda 19, 11-030 Purda
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda: Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym- droga jednokierunkowa (odc.A)

Roboty budowlane

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem: 

http://psd.olsztyn.pl/html/odbierz.php?Wynik=304

Procedura

Przetarg nieograniczony