POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ DWÓCH ZADAŃ ZADANIE 1 - „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Klebarku Wielkim 11A” (koszt kwalifikowalny) ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcję Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim” (koszt niekwalifikowalny).

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18 lipca 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ DWÓCH ZADAŃ

ZADANIE 1 - „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej
w Klebarku Wielkim 11A” (koszt kwalifikowalny)
ZADANIE 2 – „Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcję Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Klebarku Wielkim” (koszt niekwalifikowalny).

Roboty budowlane

Procedura

Przetarg nieograniczony

02 sierpnia 2019 10:15

Załączniki:

zp271212019__20190718__ogloszenie_bzp.pdf [236.98 KB]

zp271212019__20190718__siwz.pdf [1.52 MB]

zp271212019__20190718__zalaczniki_1_8b_i_9_11.7z [354.6 KB]

zp271212019__20190718__zalacznik_nr_9__dokumentacja_projektowa.7z [31.55 MB]

zp271212019__20190802__informacja_art86_ust5_pzp.pdf [72.22 KB]

zp271212019__20190827__ogloszenie.pdf [77.33 KB]

zp271212019__20191023__ogloszenie.pdf [80.57 KB]