„Remont nawierzchni drogi gminnej stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 94, w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda, polegający na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa normatywnego na nawierzchnię z kostki polbruk”.

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14 czerwca 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi gminnej stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 94, w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda, polegający na wymianie istniejącej nawierzchni utwardzonej z kruszywa normatywnego na nawierzchnię z kostki polbruk”.

Roboty budowlane

Procedura

Załączniki:

zaproszenie.pdf [496.23 KB]

zalacznik_nr_1.pdf [401.95 KB]

zalacznik_nr_2.pdf [401.56 KB]

oferta.docx [21.79 KB]

rozeznanie_1.docx [17.2 KB]

umowa_o_roboty_budowlane_002.docx [24.9 KB]

doc260619.pdf [382.16 KB]