Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - ZADANIE NR 1 - Przebudowa drogi powiatowej NR 1995N (stary numer drogi 1464N) na odc. Ostrzeszewo- Klebark Mały (od wiaduktu kolejowego w Ostrzeszewie do tzw. Obwodnicy Klebarka Małego); - ZADANIE NR 2 - Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym ? droga jednokierunkowa (odc. A); - ZADANIE NR 3 - Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (branża sanitarna) na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23 kwietnia 2019

Zamawiający:

Lider Projektu -Powiat Olsztyński, Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, Partner Projektu: Gmina Purda
ul. Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn, Purda 19, 11-030 Purda
warmińsko-mazurskie

Przedmiot zamówienia:

Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - ZADANIE NR 1 - Przebudowa drogi powiatowej NR 1995N (stary numer drogi 1464N) na odc. Ostrzeszewo- Klebark Mały (od wiaduktu kolejowego w Ostrzeszewie do tzw. Obwodnicy Klebarka Małego); - ZADANIE NR 2 - Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Małym ? droga jednokierunkowa (odc. A); - ZADANIE NR 3 - Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (branża sanitarna) na odcinku od DK nr 16 do msc. Klebark Mały

Roboty budowlane

Dokumentacja przetargowa znajduje się pod adresem:
http://psd.olsztyn.pl/html/odbierz.php?Wynik=293

Informacja z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) znajduje się pod adresem:
http://bip.powiat-olsztynski.pl/system/obj/15047_Informacja_z_otwarcia_ofert_-_UZP540105-N-2019.pdf

Procedura

Przetarg nieograniczony