POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „Transport dzieci na wyjazdy edukacyjne zaplanowane do realizacji Projektu: „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji” (RPWM.02.01.00-28-0074/17) oraz Projektu: „Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem” (RPWM.02.02.01-28-0167/17)”

Status ogłoszenia: Aktywny

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01 lutego 2019

Zamawiający:

Gmina Purda
Purda 19
warmińsko-mazurskie
Purda
+48 89 512 22 23
+48 89 512 22 80

Przedmiot zamówienia:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.: „Transport dzieci na wyjazdy edukacyjne zaplanowane do realizacji Projektu: „Kalejdoskop dziecięcych kompetencji” (RPWM.02.01.00-28-0074/17) oraz Projektu: „Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem” (RPWM.02.02.01-28-0167/17)”

Usługi

Procedura

Przetarg nieograniczony

11 lutego 2019 10:15

Załączniki:

zp27162019__20190201__ogloszenie_bzp.pdf [225.16 KB]

zp27162019__20190201__siwz.pdf [1.06 MB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_1.docx [106.25 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_2.docx [90.17 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_3.docx [83.98 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_4.docx [85.23 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_5.docx [84.33 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_6.docx [84.52 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_7.docx [84.66 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_8.docx [84.86 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_9.docx [84.2 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_10.docx [84.09 KB]

zp27162019__20190201__zalacznik_nr_11.docx [86.7 KB]

zp27162019__20190211__informacja_art86_ust5_ustawy_pzp.pdf [60.31 KB]

Ogłoszenia powiązane: